Gerard Bakker nieuwe hoofddirecteur DJI


Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), is met ingang van 1 juli benoemd tot hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hij volgt Peter Hennephof op die onlangs is benoemd als gemeentesecretaris in Den Haag.

Gerard Bakker
Gerard Bakker

Samen met plaatsvervangend hoofddirecteur Annelore Roelofs vormt hij vanaf die datum de hoofddirectie van DJI.

Van COA naar DJI
Gerard Bakker is sinds december 2014 bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Voor het COA was Gerard Bakker directeur Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt. Daarvoor gaf hij leiding aan diverse handhavingsprocessen bij de Douane en de  FIOD -ECD. Gerard Bakker is vorig jaar november gekozen als overheidsmanager van het jaar. Hij studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden en promoveerde in Gent (B) in de criminologie.

Gerard over zijn komst naar DJI: 'Vereerd voel ik mij om te mogen werken voor DJI, een bijzondere organisatie binnen Justitie en Veiligheid. Met een uitdagende taak en - dat treft mij steeds weer -medewerkers die een grote betrokkenheid en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben.'

Ketenpartners
Het COA en DJI werken als ketenpartners al jaren intensief samen. Bij de gesloten gezinsvoorziening in Zeist werken zij samen aan de begeleiding van gezinnen die moeten terugkeren naar hun eigen land. En zo’n drie jaar geleden toen grote stromen asielzoekers naar Nederland kwamen, werden asielzoekers opgevangen in leegstaande inrichtingen. Eind 2015 werd vanwege de hoge nood een gedeelte van PI Alphen aan den Rijn tijdelijk leeg gezet om asielzoekers opgevangen. Medewerkers van het COA als DJI werkten in deze periode samen op deze locatie.