Tekst Jeroen van den Nieuwenhuizen
Foto Marieke Duijsters

Als klein, maar goed georganiseerd landje kan Nederland veel doen om de opwarming van de aarde te stoppen. En binnen dat kleine landje kan ook DJI een betekenisvolle bijdrage leveren. Zeker samen met zijn leveranciers. Precies daarover ging het op de DJI Leveranciersdag in Utrecht. Resultaat: tientallen concrete plannen om samen het verschil te maken.

'Vandaag is een belangrijke dag', opende dagvoorzitter Harm Edens de middag in een bomvolle Colour Kitchen. Volgens Edens, al 23 jaar ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds en vrijwel elke dag bezig met het onderwerp klimaatverandering, staat de mensheid voor de grootste opgave ooit: 'Als we de komende dertig jaar nietsdoen, dan gaan tussen de 500 miljoen en één miljard mensen rond de evenaar migreren. We moeten de wereld in balans krijgen en zorgen dat de opwarming van de aarde stopt.'

leveranciersbijeenkomst
Harm Edens: 'Als we willen, kunnen we het ook'

Groot denken

Maar als we willen, kunnen we het ook, stelt hij. En groot denken helpt daarbij. Voorbeeld: 'Twee jaar geleden opende ik de eerste Kipster-boerderij, langs de A78 in Limburg. Met 25.000 kippen in plaats van 125.000, 1.078 zonnepanelen op het dak en lucht die er schoner uitgaat dan naar binnen gaat. Plus: de haantjes worden niet vermoord, maar krijgen een vorstelijk leven. De hele wereld komt kijken hoe wij dit in Nederland hebben aangepakt.'

Ander voorbeeld van groot denken: een stadspark in San Francisco: 'Gebouwd op een busterminal, als wapen tegen fijnstof, extreme regenval en stedelijke hitte. Kosten: drie miljard dollar, maar die kosten zijn dubbel en dwars terugverdiend door de enorme waardevermeerdering van het vastgoed eromheen.'

Ieder bedrijf kan bijdragen

Gastspreker Jelmer Mommers schrijft voor De Correspondent over klimaatverandering en duurzaamheid. In zijn boek "Hoe gaan wij dit uitleggen?" beschrijft hij hoe klimaatverandering de meeste mensen een machteloos gevoel geeft. Ten onrechte, vindt hij, want er is een wereldwijde beweging op gang gekomen die het tij gaat keren. Toch is hij zich tijdens het schrijven kapot geschrokken: 'Ik dacht dat ik veel van het onderwerp wist, maar het is nog veel erger dan ik dacht.'

Wat te doen dan? 'De werkelijkheid is dat in 2030 de mondiale uitstoot aan broeikasgassen gehalveerd moet zijn. Daar zijn twee bewegingen voor nodig: het oude fossiele systeem moet worden afgebouwd en een nieuw circulair systeem moet worden opgebouwd. Iedere sector, ieder bedrijf kan een plan maken om daar een rol in te spelen en geld te verdienen aan activiteiten die het klimaat niet belasten. Zij kunnen investeringen zo inzetten dat ze niet langer bijdragen aan het probleem. En we kunnen als individu ook veel doen: vandaag overstappen op groene energie, investeren in zonnepanelen, minder vlees eten en vaker de fiets of de trein nemen in plaats van de auto.'

leveranciersbijeenkomst
Jelmer Mommers: 'We kunnen als individu veel doen'

Het verhaal van Mommers kreeg weerklank tijdens de tafeldiscussies, waaraan leveranciers samen met medewerkers van DJI concrete impactvolle plannen gingen bedenken. Voor de reductie van CO2-uitstoot, bijvoorbeeld of voor meer circulariteit. Maar ook voor een ander aspect van maatschappelijke impact leveren: samen ervoor zorgen dat gedetineerden na vrijlating hun draai weer weten te vinden in onze samenleving. De discussies leverden een karrenvracht aan ideeën op: van moestuinen in PI’s en "drie dagen geen vlees" tot vermindering van vervoersstromen en tastbare plannen om gedetineerden beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Ex-gedetineerden in dienst

'Geweldig om te zien hoeveel maatschappelijke impact we samen kunnen maken', aldus Annelore Roelofs, plaatsvervangend hoofddirecteur van DJI, tijdens haar afsluitende woordje: Aan haar de schone taak om samen met haar collega’s én leveranciers de stapel ideeën die de dag opleverde, door te ploegen en in daden om te zetten: 'Volgens mij nemen wij allemaal ten minste één boodschap mee naar huis: we moeten groot denken.' Zelf heeft zij zich alvast verbonden aan het voornemen van een leverancier om een aantal ex-gedetineerden in dienst te nemen: 'Onze organisatie moet daarvoor geschikte kandidaten selecteren. Ik heb de leverancier gezegd dat hij mij kan bellen als het over zes weken niet geregeld is.'

DJI streeft met bedrijfsvoering naar maatschappelijke impact