Foto DJI

In PI Leeuwarden is per 1 maart 2020 de Afdeling Intensief Toezicht (AIT) operationeel. Dit is de afdeling voor zware criminelen die meer beveiliging nodig hebben. Eind januari zegde minister Dekker de opening van een dergelijke afdeling, met meer en intensiever toezicht, toe.

Divisiedirecteur van het gevangeniswezen Monique Schippers licht toe: ‘Het gaat om risicovolle gedetineerden bij wie de kans groot is dat ze ook binnen de gevangenis doorgaan met crimineel gedrag. Deze gedetineerden hebben meer toezicht nodig dan een reguliere afdeling biedt. We starten met deze afdeling met intensief toezicht in Leeuwarden en bekijken binnen welke andere gevangenissen zo’n unit nodig is.’

Orde, rust en veiligheid

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft te maken met een groeiende toestroom van gedetineerden die betrokken zijn bij de zwaardere georganiseerde misdaad. Deze gedetineerden vormen een extra risico voor de orde, rust en veiligheid in de inrichtingen van DJI maar ook voor de veiligheid in de samenleving. DJI kiest ervoor om risicovollere gedetineerden te scheiden van reguliere gedetineerden, door ze te concentreren op een kleine afdeling waar intensiever toezicht is. De contacten met buiten en onderling kunnen hierdoor beter worden gemonitord. Ook wordt beter bewaakt dat reguliere gedetineerden niet “besmet” raken door of gerekruteerd worden voor criminele activiteiten. Dit kan de orde en rust in de inrichting versterken en het detentieklimaat in de inrichtingen ten goede komen.

Ervaren personeel

Op de afdeling gaat ervaren personeel aan de slag dat de afgelopen periode specifieke trainingen heeft gevolgd om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op hun werk. DJI heeft de ervaringen die in het verleden zijn opgedaan met een dergelijke afdeling gebruikt bij ontwikkeling en inrichting van de afdeling in Leeuwarden. De afdeling is zo gesitueerd dat er geen vermenging is met andere gedetineerden. Gedetineerden kunnen op de afdeling gebruikmaken van diverse eigen voorzieningen (zoals luchten, sporten, arbeid en koken). Activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats op de afdeling zelf en er is geen sprake van vermenging of contact met andere gedetineerden in de PI. Door gedetineerden zoveel mogelijk actief te houden en een programma te bieden, wordt de kans op ongewenst gedrag verder ingeperkt, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.