Tekst Anneke Poelma

Een unieke samenwerking tussen het COA en DJI. Zichtbaar trots ontvingen twee bewoners van het AZC Assen (COA) het diploma niveau 1-MAG lassen. Een feestelijk moment in de kantine van het arbeidscomplex van Esserheem, onderdeel van PI Veenhuizen.

Bijzonder is dat beide heren, afkomstig uit Syrië en Irak, de lasopleiding hebben gevolgd op het arbeidscomplex van Esserheem. Onder leiding van lasinstructeur Dick Rosema leerden de mannen verschillende lastechnieken. Door middel van een eindwerkstuk lieten zij zien deze technieken te beheersen en dit resulteerde in twee prachtige cijferlijsten.

Kans
De COA-bewoners, van wie eentje onlangs een verblijfsstatus kreeg en de andere nog in procedure zit, zijn trots en dankbaar voor de kans die hen is geboden om een vak te leren: ‘We willen het COA maar ook de mensen van de gevangenis bedanken voor de support en het onderwijs. De goede opleiding heeft ons geholpen het vak te leren. We hadden er beiden nog geen ervaring mee.’

Unieke samenwerking
Uit handen van plaatsvervangend vestigingsdirecteur Jan Roelof van der Spoel ontvingen de heren het diploma en een bos bloemen. Met een gebakje werd stilgestaan bij de unieke samenwerking tussen  PI Veenhuizen en het COA. Een gevangenis is immers geen gebruikelijke opleidingslocatie voor een niet-gedetineerde.

Marleen Zweers, programmabegeleider van het COA, vertelde de mannen tot slot dat zij het vervolg van de opleiding, het niveau 2 diploma, ook in de PI mogen volgen. ‘Het is een cadeautje, omdat ze het zo goed hebben gedaan.’