Schakelen

Ik geef het toe. Het was even schakelen. De beloofde nieuwe kazerne voor het Korps Mariniers zou niet naar Vlissingen komen.

Bas van den Tillaar
Bas van den Tillaar is burgemeester van Vlissingen

Samen met de provincie Zeeland en bemiddelaar Bernard Wientjes werd met het kabinet gesproken over een compensatiepakket. En toen kwam het plan voor een extra beveiligde inrichting en hoog beveiligde zittingslocatie op tafel. De knop moest even om in Vlissingen en in Zeeland.
Een nieuw Justitieel Complex Vlissingen (JCV). In eerste aanleg 12 hectare groot, met mogelijke uitbreiding tot 16 hectare. Een complex met een extra beveiligde zittingslocatie, een penitentiaire inrichting voor de zwaardere doelgroepen met een extra beveiligde faciliteit. En beveiligde voorzieningen waar rechters, officieren van justitie en advocaten tussen zittingsdagen kunnen werken en overnachten.

Law delta

Ook het gloednieuwe Strategische Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit wordt gevestigd in Vlissingen, maar valt buiten de scope van het JCV. Het Strategisch Kenniscentrum gaat zich in eerste instantie toeleggen op het maken van dreigingsbeelden. Inmiddels is het huurcontract getekend. En zo ontstaat met recht een nieuwe ‘Law Delta’ in Zuidwest Nederland.
Het JCV wordt een uniek complex. Verschillende delen van de strafrechtketen worden op één terrein gevestigd om zo de veiligheid optimaal te kunnen borgen. Een hoog beveiligde gevangenis en zittingslocatie worden gecombineerd. Dat verkleint de risico’s die vervoersbewegingen met zich meebrengen. Tegelijkertijd zal de scheiding tussen de onafhankelijke rechtspraak en de executie natuurlijk zichtbaar blijven in de opzet en vormgeving van het JCV.

Zeeuwse arbeidsmarkt

Samen met de betrokken Rijksdiensten werken gemeente, provincie en waterschap samen aan de realisatie van het JCV. Er zijn nauwe contacten met omwonenden, kennisinstellingen, grondeigenaren. Uiteindelijk moet het JCV circa 500 fte aan nieuwe werkgelegenheid opleveren, van beveiligers en planners, tot verpleegkundigen en management. Een mooie impuls voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.
De locatie van het nieuwe JCV is inmiddels bepaald. Direct na de zomer zal het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gaan. Het JCV wordt daarbij ingepast in een nieuw stadslandgoed van ongeveer 60 hectare. Inrichting en ontsluiting van het gebied krijgen vorm. Eind 2023 moet de bouw van start gaan. Ik geef het toe. Het was even schakelen. Maar inmiddels hebben Zeeland en Vlissingen de ‘Law Delta’ omarmd.

Bas van den Tillaar
Burgemeester van Vlissingen