Tekst Nienke Ledegang
Foto Fred Libochant

De bekende gele busjes rijden deze middag af en aan bij het depot in Ridderkerk, in de loods worden honderden pakketjes gesorteerd. In het kantoor zitten Frank, John en Perry om tafel. Drie mannen die elkaar hebben gevonden in één missie: mensen een tweede kans geven via een baan. In dit geval het werk als pakketbezorger. Hun activiteiten breiden zich steeds verder uit, en hun enthousiasme ook. ‘We merken aan alles dat we met meer mensen méér kunnen bereiken.’

Frank Brinkman is de eigenaar van een pakkettendepot in Ridderkerk. Eind 2019 was hij redelijk ten einde raad. ‘Ik kon gewoon niet aan goede pakketbezorgers komen. De een na de ander kwam en vertrok weer. Het groeide me boven de pet. Ik heb toen contact gezocht met Facet, de welzijnsstichting van de gemeente Ridderkerk. Hun advies: ga eens praten met John van Stichting Goal. Dat klikte meteen. Zo is het balletje gaan rollen.’

Werk via sport
Dat rollende balletje kun je vrij letterlijk nemen. John Luijendijk, die jarenlang in dienst was van Dienst Justitiële Inrichtingen, staat samen met nog twee collega’s aan de wieg van Stichting Goal, die tot doel heeft om ex-gedetineerden aan een baan te helpen. ‘Een vast ritme en een regelmatig inkomen helpen immers om niet opnieuw de fout in te gaan na detentie’, vertelt hij. Zijn Stichting Goal wil ex-gedetineerden daarbij ondersteunen. Het ontstaan van de stichting hangt sterk samen met een grote voorliefde van John, die ooit bij Excelsior speelde: voetbal. ‘De ILO’ers (sportinstructeurs, red.) van DJI weten allemaal van het bestaan van Stichting Goal. Als zij iemand onder hun hoede krijgen van wie ze zien dat hij – of zij – gemotiveerd is, zin heeft om zijn leven te beteren en talent heeft, dan kan hij aangemeld worden voor een traject bij ons. Het begon met mensen met een voetbaltalent, omdat het onze eigen passie is, maar inmiddels kijken we veel breder. Sport is de basis van waaruit wij werken.’

Stichting Goal
De drie mannen bij het depot in Ridderkerk
John Luijendijk
John Luijendijk van Stichting Goal

Positief netwerk
Zo werkt de Stichting Goal samen met amateurvoetbalvereniging CWO in Vlaardingen. ‘Daar kwamen we terecht via Jeff Stans, die als ILO’er in de gevangenis werkte en nu hoofdtrainer in Vlaardingen is. Stans is ambassadeur van de Stichting Goal en via hem plaatsen we bij CWO nu jongens voor vrijwilligerswerk. We kunnen de kantine en accommodatie gebruiken voor dagbesteding. Het team van Stichting Goal gaat op zondag in de competitie spelen en bestaat uit een groep van ex-gedetineerden, migranten en andere spelers die graag een zetje willen om hogerop te gaan voetballen. Het mooie hieraan is dat de jongens in een kleinschalig, positief netwerk terechtkomen. Zo’n voetbalclub is net een tweede familie. Zo’n vangnet kun je goed gebruiken als je schepen achter je te verbranden hebt’, legt John uit.

Vrijwilligers
Stichting Goal heeft vijf bestuursleden en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij spelen een belangrijke rol in de begeleiding als bijvoorbeeld vertrouwenspersoon, budget coach of buddy. De vrijwilligers begeleiden de mensen in het project ‘Scoren met Talent’ op zes leefgebieden. Daarin zit tegelijk ook de beperking. ‘We zijn nu met ongeveer 35 man, van wie er 15 echt heel actief zijn. We moeten het doen met de beperkte middelen die we hebben. Dat is soms zoeken, maar we worden wel steeds handiger in het vinden van wegen. We hebben laatst een subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds, en gekregen. Dat maakt ons op zo’n moment echt blij. Dan kunnen we weer even door.’

Alle hulp is welkom
Geld is bijvoorbeeld nodig om de jongens een overbrugging aan te bieden, legt John uit. ‘Stel dat ik iemand als pakketbezorger kan onderbrengen, dat is natuurlijk fantastisch. Maar logischerwijs krijgt zo iemand wel pas na een maand zijn eerste salaris. Hoe moet zo iemand dan de eerste maand doorkomen? Terwijl juist dan het risico op terugval het grootst is. Ik zou wel een beroep willen doen op DJI en de reclassering om daarin met ons mee te denken. Dat zou kunnen schelen.’
 

Frank Brinkman
Frank Brinkman, eigenaar van het DHL-depot
Perry de Snoo
Perry de Snoo van DJI

Beschrijving Getoond gedrag
En als hij dan toch bezig is, heeft John nog een pleidooi: het zou goed zijn als er in detentie al meer aandacht kwam voor een Beschrijving Getoond Gedrag. ‘Kijk, een VOG krijgt een gedetineerde vaak niet, maar steeds meer werkgevers nemen ook genoegen met een BGG van de gevangenisdirectie. Dat is nog onvoldoende bekend bij gedetineerden als zij de gevangenis verlaten. Terwijl het voor hen hét verschil kan maken.’

Succesverhaal
Een van de succesverhalen van Stichting Goal is Lawrence, die bij het depot van Frank aan de slag kon. Het was Perry de Snoo die Lawrence in HvB Hoogvliet op het spoor van Stichting Goal bracht. Perry: ‘Ik ben PIW’er en intern projectleider Werk via Sport voor PI Rotterdam. Daarnaast zet ik me in voor de Stichting Goal. De positieve houding van Lawrence viel me op. Maar wat ook opviel was dat Lawrence totaal niet wist wat hij na detentie wilde, behalve het onderhouden van zijn vrouw en vier kinderen. Ik heb hem gevraagd wat hij zou kúnnen en samen zijn we al zijn diploma’s in het systeem gaan invoeren. Hij bleek een diploma voor bodybuilding- en sportinstructeur te hebben. Toen zei ik: "Ik denk dat jij wel in aanmerking komt voor het traject Werk via Sport van DJI en Scoren met Talent van Stichting Goal." Daar ging hij vervolgens zo positief en verantwoordelijk mee om. Toen hij eenmaal bij Frank aan de slag kon, heeft hij zich echt van zijn beste kant laten zien. Hij maakt hele lange dagen en verzuimt nooit. Hij heeft zich inmiddels zelfs ingeschreven als ZZP’er. Dit zijn de verhalen waar wij heel blij van worden.’

Veel voldoening
Ook Frank is blij dat hij mensen als Lawrence in zijn depot een kans kan geven. ‘Voorheen was ik niet heel bewust met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig. Nu ik de stichting ken, merk ik hoeveel voldoening het geeft als je mensen een tweede kans kunt geven. Ik zie om me heen ineens ook veel meer kansen. Zo werken we samen met rijschool De Zwaan waar de ex-gedetineerden een rijbewijs kunnen halen en zelfs opgeleid kunnen worden voor vrachtwagenchauffeur.’ Het bracht Frank er zelfs toe om een bedrijfspand dat hij bezit in Rotterdam om te bouwen tot een plek waar niet alleen ex-gedetineerden, maar ook migranten, kansarme jongeren en laaggeletterden kunnen werken aan hun vaardigheden voor de arbeidsmarkt. ‘In dat pand willen we NT1 en NT2 cursussen aanbieden, en de rijschool houdt er zijn theorielessen. Ook willen we er drie short stay kamers creëren, zodat mensen een plek hebben om, bijvoorbeeld na detentie, te verblijven tot ze een inkomen of uitkering hebben.’

Lastige doelgroep
Zo groeien het netwerk en de activiteiten van Stichting Goal langzaam maar zeker tot een ketting van succesverhalen. Al blijven de drie mannen aan tafel ook realistisch. Perry: ‘Tegenover ieder succes staat ook een aantal mislukkingen. Zo hebben we ook twee plaatsingen als pakketbezorger gehad die niet goed gingen. Het blijft natuurlijk een lastige doelgroep. Als ik mensen aanmeld, let ik op een aantal zaken: wat is het gedrag van deze jongen? Kan ik afspraken met hem maken? Gebruikt hij geen middelen? En hoe gemotiveerd is hij? Daarnaast geldt: mensen die op basis van een zedendelict of een terroristisch misdrijf vastzitten, óf een heel geruchtmakende zaak hebben, komen sowieso niet aanmerking. Maar dan blijven er genoeg mensen over die we verder kunnen helpen. En daar doen we het allemaal voor.’
John besluit: ‘Ik hoop dat er steeds meer bedrijven en instanties komen die met ons willen samenwerken. Ons verhaal is sterk, maar met meer mensen wordt het alleen maar sterker.’