Tekst Rosa Jansen

Er is een groot tekort aan personeel in onze gevangenissen, capaciteitsgebrek bij de politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. Dit is erg pijnlijk voor slachtoffers en hun naasten, omdat ze ervaren dat het rechtssysteem hen in de steek laat.
 

'Het blijft essentieel dat opgelegde straffen goed worden uitgevoerd'

Rosa Jansen, Slachtofferhulp
Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland over de capaciteitsopgaven in de strafketen.

Als daders eerder vrijkomen, maken slachtoffers het onderscheid niet tussen zware of lichtere straffen. Het beeld is dat daders vrijuit gaan. Bij Slachtofferhulp Nederland zien we elke dag hoe slachtoffers vechten voor recht en herstel. Het gevoel van onveiligheid en het opnieuw ervaren van trauma's wordt groter als daders niet worden gestraft.

We willen een samenleving waarin de rechten van zowel daders als slachtoffers worden beschermd. We werken daarom samen met partners als de politie, het Openbaar Ministerie, de Reclassering en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Mijn boodschap aan die overlegtafels is altijd dat slachtoffers zeker niet de dupe mogen worden van de capaciteitsproblemen. Het liefst blijven de zaken waarbij slachtoffers zijn betrokken helemaal buiten schot. Slachtoffers mogen niet lijden onder dergelijke tekortkomingen, want dit vermindert het vertrouwen in onze rechtsstaat.

Kijken naar alternatieven

Tegelijkertijd moeten we ook blijven kijken naar alternatieven voor recht en herstel, zoals herstelbemiddeling. Onze zusterorganisatie Perspectief Herstelbemiddeling werkt nauw samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen en begeleidt contact tussen daders en slachtoffers na een ingrijpende gebeurtenis. Meestal helpt de bemiddeling om de gebeurtenis meer een plek te geven en helpt het hen een volgende stap te zetten. Dat kan herhaling voorkomen.

Het blijft essentieel dat opgelegde straffen goed worden uitgevoerd. Lukt het onder omstandigheden niet, laten we dan tijdig en transparant communiceren. Dan voelen slachtoffers zich in elk geval serieus genomen en hebben ze regie over hun eigen leven.