Tekst Nienke Ledegang
Foto DJI

De bedrijfsvoering van DJI staat onder druk. Uit een recent rapport van PwC blijkt dat de taken en middelen van DJI onvoldoende met elkaar in evenwicht zijn. Hoewel het kabinet 210 miljoen euro beschikbaar stelt, blijft er nog een gat van 182 miljoen om te dichten. ‘En dat betekent dat we op zoek moeten naar oplossingen’, aldus DG Wim Saris van DJI.

Wim Saris
Wim Saris, DG DJI

Dit voorjaar constateerde PwC dat taken en middelen van DJI niet met elkaar in evenwicht zijn. Maatregelen zijn nodig om de kerntaken van insluiten, herstellen en voorkomen op een hoogwaardige manier uit te kunnen blijven voeren. De inhoud van die maatregelen zullen op korte termijn al bekend worden; nog voor Prinsjesdag moet er een plan op hoofdlijnen liggen. Saris: ‘Ik begrijp dat dit in de eerste plaats teleurstelling geeft bij onze medewerkers. DJI komt uit een periode van ingrijpende krimp en bezuiniging. Ondertussen wordt er aan DJI zowel op inhoud als in volume meer gevraagd. Bijvoorbeeld door de wet SenB, de aanpak van de zware georganiseerde criminaliteit of de gewenste verbeteringen in de forensische zorg. En dan blijkt dat er niet voldoende geld is om dit allemaal te kunnen blijven doen. Dat is een moeilijke boodschap. Tegelijkertijd is het een realiteit waartoe we ons moeten verhouden. Als dit het budgettaire kader is waarmee we het moeten doen, dan is het maken van keuzes nodig. Ik vind het daarbij belangrijk dat onze collega’s onder goede arbeidsomstandigheden en met plezier het werk kunnen doen op een manier die past bij ons vakmanschap en onze maatschappelijke opdracht. Daarom kijken we nu binnen onze organisatie, maar zeker ook met ketenpartners, welke maatregelen we kunnen nemen. In samenspraak met hen willen we die keuzes maken die het minste pijn doen. Het PwC-rapport laat zien dat we er met simpele oplossingen niet zijn.’

Toekomstbestendig

Voor Prinsjesdag moet er een plan op hoofdlijnen liggen. Over het plan is nog niet veel bekend, maar, zo zegt Saris: ‘Wat we doen willen we goed en toekomstbestendig blijven doen. Liever iets minder taken op een goede manier uitvoeren, dan met onvoldoende middelen álles blijven doen. Dat gaat simpelweg niet.’

In het commissiedebat gevangeniswezen van 15 juni gaf minister Weerwind aan dat hij geen maatregelen kan uitsluiten. Ook benadrukte hij dat de werkdruk van het DJI-personeel omlaag moet en dat de veiligheid van personeel, gedetineerden en samenleving en een humane uitvoering van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen belangrijke uitgangspunten zijn bij het nemen van maatregelen.